Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Sopimus

Vuokrasopimus on sitova ja asiakas ei voi siirtää sopimusta eikä edelleen vuokrata laitteita kolmannelle osapuolelle. Muut kuin laskutusasiakkaat suorittavat vuokrasumman etukäteen laitteita noudettaessa.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohde on erikseen luetteloitu vuokralle antajan omistama tai hallitsema laite. Vuokrattuja laitteita voidaan käytetään normaaleissa, kullekin laitteille soveltuvissa käyttöolosuhteissa ja kullekin laitetyypille tarkoitetussa laajuudessa. Laitteiden kytkeminen esim. jatkuvaan automaattiseen toimintaan ei ole normaalia käyttöä.

Vuokralle otto

Vuokralle antaja luovuttaa laitteet asiakkaalle tarkastettuna ja toimintakuntoisena. Vastaanottaessaan vuokrattavat laitteet, asiakkaan tulee tarkastaa laitteet, hyväksyä laitteiden olevan asianmukaisessa toimintakunnossa ja lukumäärän kuten sopimuksessa luetteloitu. Jos asiakas havaitsee laitteiden toiminnassa, kunnossa tai varusteissa puutteita, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokralleantajalle.

Vuokra-aika

Vuokra-aika on määritelty vuokrasopimuksessa ja vuokrahinta on vuokraajan hyväksymän tarjouksen mukainen. Vuokralaitteiden nouto ja palautus tulee tapahtua sovitun mukaisesti. Nouto- ja palautuspäivä luetaan vuokra-aikaan, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu.

Laitteiden palauttaminen

Laitteet tulee palauttaa sovittuna ajankohtana. Palautettavat laitteet tulee olla asiallisesti pakattu ja samassa kunnossa kuin noudettaessa. Laitteiden kunto tarkastetaan palautuksen yhteydessä molempien osapuolten toimesta. Mahdollisesta yliajasta veloitetaan hinnaston mukainen päivävuokra ilman alennuksia. Laitteiden ennenaikainen palauttaminen ei velvoita vuokralleantajaa hyvityksiin. Palauttamatta jätetyistä laitteista tehdään rikosilmoitus.

Vuokranantajan vastuut

Vuokralleantaja vastaa laitteista maksimissaan vuokrasummaa vastaavalla määrällä, eikä vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle mahdollisesta laitteiden rikkoontumisesta, viasta tai puutteesta. Vuokralleantaja olettaa, että asiakas hallitsee laitteiden tavanomaisen ja asianmukaisen käytön. Vuokralleantaja toimittaa tarvittaessa laitteiden mukana niiden käyttöohjeet ja antaa tavanomaisen käyttöopastuksen. Erillisestä sopimuksesta vuokralleantaja voi järjestää laajempaa käyttökoulutusta, joka ei kuitenkaan laajenna vuokralleantajan vastuuta laitteiden käytöstä. Vuokralleantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai soveltuvuudesta eikä mahdollisesta yhteensopimattomuudesta kolmansien osapuolten laitteistoihin.

Asiakkaan vastuut

Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Vuokra-aikana sattuneesta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä johtuvat laitteiden rikkoontumiset korjataan asiakkaan kustannuksella. Asiakas korvaa mahdolliset vuokra-ajalla kadonneet, tuhoutuneet tai varastetut laitteet täysimääräisenä samanlaisen ja samankutoisen laitteen hankintahinnalla.
Varastetuista laitteista tulee tehdä välittömästi rikosilmoitus. Laitteita ei ole vakuutettu vuokralleantajan toimesta. Asiakas voi halutessaan itse vakuuttaa vuokraamansa laitteet. Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, että laitteet ovat vuokralleantajan omaisuutta, mikäli asiakkaan normaali vakuutus ei kata mahdollisia vuokrattavia laitteita. Laitteita saa huoltaa vain vuokralle antajan hyväksymä huoltoliike.

Käytössä rikkoontuneet laitteet

Vuokra-aikana tapahtuneesta laitteiden rikkoontumisesta on ilmoitettava välittömästi vuokralleantajalle. Mikäli laitteet vaativat huoltoa vuokralleantajan kustannuksella, voidaan laitteet korjauttaa vain vuokralleantajan hyväksymässä huoltoliikkeessä ja vuokralleantajan suostumuksella.

Peruuntunut vuokraus

Vuokrauksen peruuttamisesta alle 48 tuntia ennen vuokrauksen alkua veloitetaan 50€.

Sopimusrikkomus tai asiakkaan konkurssi

Jos asiakas rikkoo sopimusta tai asetetaan konkurssiin tai todetaan maksukyvyttömäksi on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada laitteisto asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa vuokralleantaja ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen.

Mahdolliset erimielisyydet

Erimielisyydet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa. Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden olla vuokraamatta laitteita syytä ilmoittamatta.